Formules op maat van de klant


Afhankelijk van de noden van de klant, kan de samenwerking met FinaJuris diverse formules aannemen.

Zo is er de abonnementsformule waarbij er tussen FinaJuris en de klant een continue dienstverlening wordt afgesproken tegen een vaste, scherpe prijs. De klant kan doorlopend beroep doen op FinaJuris om advies of begeleiding te bekomen wanneer en waarover hij dat wenst. Uiteraard worden ook door FinaJuris werkpunten voorgesteld die – indien gewenst door de klant – door FinaJuris kunnen behandeld worden.

Andere klanten wensen FinaJuris aan te stellen voor een specifiek project (vb. productontwikkeling, begeleiding bij overname,…). In dat geval zal FinaJuris haar diensten en expertise ter beschikking stellen voor de ganse looptijd van het project (van opstart tot realisatie) en tegen een vooraf afgesproken prijs.

Tot slot is er uiteraard de mogelijkheid om ad hoc op FinaJuris te doen. Voor de behandeling van een individueel dossier zal steeds een duidelijk tarief met de klant worden afgesproken.